Lễ hội Cầu Ngư – Múa Siêu: Một nét văn hoá đặc sắc

Lễ hội Cầu Ngư – Múa Siêu: Một nét văn hoá đặc sắc

Lễ hội Cầu Ngư là nét đẹp văn hoá của ngư dân nhiều địa phương vùng biển. Tuy nhiên hình thức tổ chức mỗi nơi không hoàn toàn giống nhau. Tại Đông Hải (Tp. Phan Rang- Tháp Chàm), cứ ba năm một lần, vào các ngày 20 và 23 tháng 5 âm lịch, ngư dân lại tổ chức lễ hội tại Lăng Ông.

Lễ hội Cầu Ngư mang ý nghĩa cầu mong thời tiết thuận lợi, ngư dân đánh bắt được nhiều hải sản để có cuộc sống ấm no. Đó còn là sự bày tỏ lòng tri ân của ngư dân với biển cả như nguồn sữa mẹ nuôi dưỡng họ. Cũng như nhiều nơi khác, Lễ hội Cầu ngư tại Đông Hải còn là một dịp cho những hình thức nghệ thuật như hát tuồng, hát bả trạo có đất diễn, góp phần bảo tồn nền văn hoá mang bản sắc dân tộc không bị mai một. Đặc biệt,  ngoài các mục tế, hát tuồng, hát bả trạo, đua thuyền…(giống như nhiều địa phương khác mỗi khi tổ chức), Lễ hội Cầu ngư Đông Hải còn mang thêm một nét đặc biệt, chính là phần mua siêu. Phần này hết sức lôi cuốn, với nội dung là biểu diễn bài võ Siêu Đao tuyệt kỷ trong thời gian gần hai giờ. Bài võ Siêu Đao, dân trong vùng quen gọi bằng Siêu Ông, được trình bày bởi bốn võ sĩ mặc võ phục oai phong như bốn mãnh tướng múa bốn cây đại đao, cùng hai mươi bốn võ sinh cầm trường côn (tượng trưng cho đội hùng binh) mặc trang phục cổ và một vị Tổng tràng điều khiển bằng những hồi trống giục giòn giã.

Phần biểu diễn của bài võ Siêu Đao đã góp phần lớn làm cho chương trình lễ hội mang tính hấp dẫn. Hàng nghìn người từ các nơi trong và ngoài tỉnh đã không quản ngại xa xôi về tham dự, thưởng thức cũng như tìm hiểu lễ hội một cách hứng thú. Rất nhiều người cho biết rằng họ từng đến với lễ hội này nhiều, nhưng không hề thấy nhàm chán lần nào, mà ngược lại luôn cảm thấy hết sức hào hứng.

Với nét độc đáo, Lễ hội Cầu Ngư- Múa Siêu ở Đông Hải đã góp phần làm phong phú các loại hình du lịch của tỉnh Ninh Thuận nói riêng và du lịch Việt Nam nói chung.