Phong Nha – Kẻ Bàng được UNESCO công nhận lần 2

Phong Nha – Kẻ Bàng được UNESCO công nhận lần 2

Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng vừa chính thức được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới tại cuộc họp toàn thể của Uỷ ban Di sản Thế giới lần thứ 27.

Với sự nhất trí của tất cả 21 quốc gia thành viên Ủy ban di sản thế giới (WHC), hồ sơ vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng đã chính thức được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới lần 2 với hai tiêu chí là hệ sinh thái và đa dạng sinh học.

Báo cáo đánh giá thẩm định của Hiệp hội bảo tồn thiên nhiên thế giới nhấn mạnh, số lượng loài động thực vật của Phong Nha – Kẻ Bàng có sự đa dạng cao nhất Việt Nam và rất cao so với di sản thế giới các nước trong và ngoài khu vực. Ủy ban di sản thế giới cũng chấp thuận mở rộng vườn quốc gia từ diện tích hơn 85.000 ha lên hơn 123.000 ha.

dong phong nha

Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng thuộc tỉnh Quảng Bình, được thành lập cuối năm 2001 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở nâng hạng Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Nha, có tổng diện tích 85.754ha.

Đây là một phần của khu vực núi đá vôi cổ nhất ở châu Á, được tạo lập từ hơn 400 triệu năm về trước, nơi ngưng đọng những giá trị đặc biệt về sự hình thành và phát triển của trái đất. Đồng thời, có nhiều giá trị đặc hữu về đa dạng sinh học với 568 loài thực vật và 876 loài động vật, trong đó có không ít loài được đưa vào sách đỏ của thế giới và Việt Nam. Khu vực này cũng đồng thời là một trung tâm du lịch văn hoá lớn với hệ thống các hang động nổi tiếng, đặc biệt là khu động Phong Nha.

Phong Nha – Kẻ Bàng là vườn quốc gia thứ ba châu Á và đầu tiên trong khu vực đạt 3 trên 4 tiêu chí dành cho một di sản thiên nhiên. Vườn quốc gia thuộc tỉnh Quảng Bình được UNESCO công nhận Di sản thiên nhiên thế giới lần đầu vào năm 2003.