Du lịch đền Hùng tìm hiểu tín ngưỡng Hùng Vương

Du lịch đền Hùng tìm hiểu tín ngưỡng Hùng Vương

Apro cung cấp tour du lịch đền Hùng 1 ngày đến tìm hiểu văn hóa tín ngưỡng nơi đây.

Tục thờ Hùng Vương vốn đã rất phát triển trong bách tính người Việt, đến đây được Thục Phán khuyến khích càng có dịp nảy nở mạnh hơn như để nguôi ngoai đi nỗi tiếc nuối một vương triều vốn đã tồn tại hàng dăm bảy thế kỷ qua. Kẻ thù lớn của đất nước bây giờ là các thế lực phản động ở phương Bắc. Thục Phán lo chống đỡ giặc ngoại xâm. Bằng phương pháp ngoại giao ông phải gả con gái mình cho Trọng Thuỷ là con trai của giặc để cầu lấy sự bình an trước mắt.

Cho lập nhiều đền, miếu ở khắp nơi để thờ Hùng Vương, Thục Phán đã lấy lòng được muôn dân. Đây là lý do vì sao ngày nay ở cả nước đâu đâu cũng có miếu thờ Vua Hùng. Cả nước có hơn 1.400 di tích. Riêng  Phú Thọ nơi phát tích của nước Văn Lang đã có hơn 300 di tích. Trong khi đó, các di tích thờ Thục Phán cũng như dòng dõi của vua chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay ở Cổ Loa và núi Con Cuông Nghệ An, nơi bị giặc săn đuổi, nhà vua phải nhảy xuống biển   trầm mình.

Tục thờ Hùng Vương được duy trì liền mạch trong xã hội người Việt. Nghìn năm bị phương Bắc đô hộ, trăm      năm bị giặc Pháp cướp nước, nước ta bị rơi vào tay giặc nhưng làng Việt vẫn phát huy được tiếng nói của dân tộc mình, vẫn duy trì các phong tục tập quán của ông cha. Nhờ thế mà nước mất nhưng làng còn, còn làng nên còn nước trong tâm tưởng của muôn dân.

Không ở đâu trên thế giới lại như dân tộc ta, có tục thờ Hùng Vương bền bỉ như vậy. Người ta vì đồng nhất hai khái niệm Làng và Nước là một, Làng là một cái nước nhỏ. Nước là một cái làng lớn. Cơ sở văn hóa Việt Nam là văn hóa lúa nước, lấy các đơn vị Làng làm đơn vị cơ sở. Chính nhờ thế mà Hùng Vương được cả nước thờ. Trong tâm linh, tâm thức của người Việt thì Hùng Vương không chỉ là ông Vua của nước mà còn là ông tổ của nhà mình, nòi giống mình. Nhờ tâm thức ấy mà truyền thuyết bọc trăm trứng mới có cơ sở tồn tại qua hết đời này sang đời khác.

Tín ngưỡng Hùng Vương đã luôn nhắc nhở mỗi người Việt Nam về nguồn cội và lòng yêu nước. Khi ra trận, mỗi người lính không chỉ ý thức mình đánh giặc để cứu nước mà còn để cứu nhà. Tín ngưỡng ấy đã giúp cho người Việt có một cốt cách riêng, nó điều tiết mọi hành vi sống, mọi hành vi ứng xử, biết mình vì mọi người, mọi người vì mình, biết yêu cuộc sống trần thế hơn hẳn các dân tộc có triết học và tôn giáo cực đoan.

Các triều đại quốc gia phong kiến tự chủ đã tận dụng tối đa tín ngưỡng Hùng Vương để phát động tinh thần yêu nước của toàn dân. Do vậy chúng ta tuy có ít người nhưng đã từng đánh bại mọi kẻ thù lớn mạnh hơn ta nhiều lần như giặc Tống, giặc Nguyên Mông, giặc Minh, Thanh…

Apro hy vọng tour du lịch đền Hùng Hà Nội sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn phung tục tín ngưỡng nơi đây.