Tìm hiểu lịch sử khi du lịch đền Hùng

Tìm hiểu lịch sử khi du lịch đền Hùng

Ai về Phú Thọ cùng ta

Vui ngày Giỗ Tổ tháng ba mồng mười
Dù ai đi ngược về xuôi
Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng mười tháng ba.
Đại Nam Quốc sử diễn ca của Lê Ngô Cát và Phạm Đình Toái (thế kỷ XIX) còn ghi:
Hùng Vương đô ở Phong Châu
Ấy nơi Bạch Hạc họp dòng Thao Giang
Đặt tên là nước Văn Lang
Chia mười lăm bộ, bản chương cùng liền

Apro biết rằng những câu thơ trên đã khắc sâu vào trí óc mỗi người. Và rất nhiều người đã đặt chân đến đền Hùng nhưng cũng không ít người chưa từng đến đây. Vì vậy Apro tổ chức tour du lịch đền Hùng giá rẻ, chất lượng phục vụ những người mong muốn đến đây ít nhất 1 lần. Để có thể tìm hiểu về lịch sử đền Hùng, khám phá du lịch  đền Hùng. Sau đây là đôi nét về lịch sử nơi đây.
Thời đại Hùng Vương – thời đại mà nhân dân ta đã có một quốc gia đa dân tộc, có cương vực và địa bàn lãnh thổ thống nhất. Những cuốn sử cổ nhất của Trung Quốc trước công nguyên đến những cuốn sử Việt Nam thời đại phong kiến thì nước Văn Lang có 15 bộ, có thể tương ứng với 15 khu vực sinh sống của các cộng đồng, của nhiều bộ tộc khác nhau nhưng cùng một ý thức quốc gia thể hiện là Hùng Vương. Cương vực nước Văn Lang cụ thể như thế nào thì cần nghiên cứu thêm nhưng rõ ràng là “Nước Văn Lang thời Hùng Vương đến nước Âu Lạc thời An Dương Vương, rồi đến hai quận Giao Chỉ, Cửu Chân thời thuộc Triệu và thuộc Hán, có thể xác định: Địa bàn của nước Văn Lang tương ứng với vùng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ nước ta ngày nay và một phần phía Nam Quảng Đông, Quảng Tây của Trung Quốc”. (Lịch sử Việt Nam tập 1 – NXB Đại học và Giáo dục chuyên nghiệp Hà Nội – 1991). Văn Lang có cương vực, là một quốc gia đa dân tộc, có tổ chức chính quyền. Hệ thống hành chính sơ khai lúc đó có lạc hầu, lạc tướng và kinh đô ở Phong Châu.

Nước Văn Lang là một quốc gia nhiều dân tộc đã chung sống với nhau từ nhiều thế kỷ và đến thời Hùng Vương thì đã có một truyền thống và ý thức quốc gia. Ý thức này phát sinh từ nhiều nguyên nhân: Một nhánh nhân chủng Nam Mongoloide cùng trồng lúa nước và lúa rẫy, đánh cá, cùng một khu vực gió mùa, nhiệt đới, cùng một phong tục, tập quán, tín ngưỡng nguyên thủy, cùng có chế độ mẫu hệ và tôn thờ hình ảnh người phụ nữ (người mẹ, nữ thần). Đồng thời người Hán cư trú ở lưu vực sông Hoàng Hà và hoàng thổ Ordos, với sinh hoạt du mục trồng lúa mì, kê, đi ngựa, phong tục, tập quán khác gọi cư dân từ phía Nam sông Dương Tử là Bách Việt. Ý thức đoàn kết dân tộc từ lâu đời đã đưa đến những huyền thoại như bố Rồng mẹ Tiên, trăm trứng nở trăm con, nửa lên núi, nửa xuống biển. Các dân tộc thiểu số anh em cũng đều có những huyền thoại tương tự như chim Âu Cái Vá, Quả Bầu…
Sử chép: “Văn Lang có 15 bộ, có nghĩa là sự tự nguyện đoàn kết của 15 cộng đồng bộ tộc trên cơ sở hai khu vực kinh tế – xã hội miền cao và miền thấp, miền đồng bằng và miền núi khi điều kiện đã chín muồi trải qua những hoạt động của con người khai phá thiên nhiên và chiến đấu chống những áp lực về dân số và xâm lược của người Hán ngày càng đe dọa các dân tộc Bách Việt ở phía Nam sông Dương Tử từ thời Trần trở đi”.

Qua lịch sử chống ngoại xâm, từ thời Hai Bà Trưng cho tới nay, mỗi khi Tổ quốc Việt Nam lâm nguy thì các dân tộc anh em cùng đều chung lưng sát cánh để bảo vệ Tổ quốc.

Tổ quốc chúng ta đã hình thành và phát triển là nhờ vào sự đoàn kết sâu sắc, một sự đoàn kết có ý thức sống còn, một tình cảm ruột thịt của các dân tộc anh em trong cộng đồng quốc gia. Nó còn mang một ý nghĩa linh thiêng mà độ dầy của lịch sử nhiều nghìn năm đã hun đúc nên bằng xương máu.

Xem thêm : Đặt tour du lịch đền Hùng Phú Thọ

Như vậy mà từ thời Vua Hùng chúng ta có một Tổ quốc anh hùng và văn hiến do nhiều cộng đồng dân tộc anh em chung sức tạo thành với nền văn minh Đông Sơn rực rỡ ở vùng Đông Nam Á và thế giới. Đó là bài học về sự đoàn kết vững chắc của mỗi người, mỗi dân tộc trong Tổ quốc Việt Nam, một sự đoàn kết được xây dựng trên thực tế lịch sử, văn hóa, kinh tế, xã hội; một sự đoàn kết lấy nhân nghĩa, thương yêu, lấy danh dự của Tổ quốc làm cơ sở như chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Giarai, Xê Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau…, giang sơn và Chính phủ là giang sơn và Chính phủ của chúng ta. Vậy nên tất cả dân tộc chúng ta phải đoàn kết chặt chẽ để giữ gìn nước non, để ủng hộ Chính phủ ta” (Hồ Chí Minh toàn tập – NXB Sự thật – Hà Nội 1984 – tr 126, 127).

Xem thêm : Giữ gìn và bảo về văn hóa tín ngưỡng khi du lịch đền Hùng